Display_43_thumb_zdjecie__16_

Z odwiedzinami u małych bohaterów!

powrót

Odwiedziny w Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera były wyjątkowe. Jestem dumny z lekarzy i rodziców, którzy w tak trudnych warunkach tak dzielnie walczą o poprawę stanu zdrowia dotkniętych nowotworem dzieci. Przede wszystkim jednak byłem pod wrażeniem postawy samych młodych pacjentów. Ich determinacja i wola życia powinna być przykładem dla nas wszystkich.

Nie sposób nie wspomnieć też o wolontariuszach Drużyny Szpiku. Chcę im serdecznie podziękować za wspaniałą pracę, jaką wykonują na oddziale. Mam nadzieję, że takich ludzi, którzy bezinteresownie niosą pomoc innym nigdy nie zabraknie. Cieszę się, że oficjalnie stałem się częścią takiej Drużyny!