Display_43_thumb_nowoczesna_logo_niebieskie_tlo

Walczmy o ustawę regulującą zawód fizjoterapeuty!

powrót

28 lat intensywnej pracy środowiska fizjoterapeutów szczęśliwie doprowadziło do uchwalenia ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Czas ten został wykorzystany na rzetelną oraz w pełni kompletną dyskusję nad kształtem jej zapisów, w której udział wzięli przedstawiciele środowiska lekarskiego oraz władz publicznych. Nad ostatecznym brzmieniem przepisów, przez ostatnie 2 lata pracowała również Komisja Zdrowia VII kadencji Sejmu.

Stoimy na stanowisku, że niebagatelna rola fizjoterapeutów w procesie dochodzenia do zdrowia pacjentów, która już dziś niejednokrotnie sprowadza się do samodzielnego kreowania terapii, wymaga uregulowania właśnie na szczeblu ustawy. Jej ważną częścią powinny być normy dające fundament pod funkcjonowanie wolnego oraz w pełni samodzielnego zawodu medycznego. W tekście ustawy nie powinno zabraknąć przepisów konstytuujących samorząd zawodowy fizjoterapeutów wraz z jego podstawowymi zadaniami.

Jesteśmy głęboko przekonani, że przyjęte dnia 25 września 2015 r. przepisy w pełni odpowiadają powyższym postulatom. Co więcej, są gotowe sprostać również przyszłym wyzwaniom stojącym przed tym dynamicznie rozwijającym się obszarem ochrony zdrowia z wyraźnym pożytkiem dla jakości świadczeń, a zatem dla zdrowia pacjentów.

Zarzuty stawiane przez posłów klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości w uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 9 lutego 2016 r. zdają się być w tym kontekście absolutnie niezrozumiałe, a propozycja przedłużenia vacatio legis z sześciu miesięcy do dwóch lat, w całości niecelowa. Nadrzędnym celem jest bowiem dobro pacjentów, naprzeciw któremu zdecydowanie wychodzi długo oczekiwana ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, o której wejście w życie walczą środowiska zrzeszające fizjoterapeutów.

W związku z powyższym, pragniemy udzielić swojego stanowczego wsparcia środowisku fizjoterapeutów i zaapelować do wszystkich zainteresowanych o umożliwienie wejścia w życie przedmiotowej ustawy w zaplanowanym terminie – 31 maja 2016 r.

Ryszard Petru
Przewodniczący Klubu Poselskiego Nowoczesna