Display_43_thumb_selp

W Poznaniu rozmawialiśmy o pomysłach Nowoczesnej na reformę zdrowia

powrót

W sobotę wraz przedstawicielami sieci eksperckiej „Lepsza Polska” przedstawiłem mieszkańcom Poznania i Wielkopolski program Nowoczesnej w obszarze ochrony zdrowia.

Pierwsza część prezentacji koncentrowała się na analizie obecnej sytuacji w oparciu o dostępne dane statystyczne. Pod względem liczby lekarzy przypadających na 1000 pacjentów, czasu oczekiwania na wizytę u specjalisty czy nakładów PKB na ochronę zdrowia Polska w zestawieniu z innymi krajami europejskimi plasuje się na szarym końcu. Chcąc wprowadzić realne zmiany w systemie ochrony zdrowia potrzebne są rozwiązania systemowe.

Moje wystąpienie dotyczyło głównie ustawy, która wprowadza tzw. sieć szpitali. Reforma ministra Konstantego Radziwiłła zakłada m.in. ograniczenie roli szpitali monospecjalistycznych, dyskryminuje szpitale niepubliczne, zmienia system finansowania opieki zdrowotnej, a w konsekwencji może doprowadzić do zmniejszenia liczby szpitali, które nie spełnią nowych kryteriów zapisanych w projekcie ustawy. Przestrzegałem, że reforma może w konsekwencji ograniczyć dostęp do usług medycznych.

Kolejnym problemem jest to, że o ochronie zdrowia nie potrafimy rozmawiać ponadpartyjnymi podziałami, a dyskusje w parlamencie i podczas posiedzeń Komisji Zdrowia zdominowane są przez kwestie ideologiczne. Program Nowoczesnej to przede wszystkim propozycje, które konsultowaliśmy z wieloma ekspertami – m.in. z przedstawicielami zawodów medycznych, dyrektorami placówek czy menadżerami zdrowia. Wszyscy będziemy kiedyś pacjentami, dlatego musimy zrozumieć, że nakłady na ochronę zdrowia to nie koszt, ale potrzeba inwestycja.

Doktor Sławomir Gonciarz – koordynator krajowy sieci eksperckiej „Lepsza Polska” przedstawił podczas spotkania szczegółowe założenia programu Nowoczesnej w obszarze ochrony zdrowia. W naszych rozwiązaniach akcentujemy przede wszystkim rozliczanie z efektów leczenia, a nie z kontraktowanych usług. Chcemy nadać wysoką rangę profilaktyce zdrowotnej, a wprowadzając standardy warunków pracy i wynagradzania w opiece medycznej wierzymy, że uda się zatrzymać zjawisko emigracji zarobkowej lekarzy i pielęgniarek. Przede wszystkim jednak apelujemy, by uwolnić zdrowie od polityki, bo tylko wtedy – z udziałem ekspertów – jesteśmy w stanie na nowo opracować system ochrony zdrowia, który będzie wydolny, stabilny i sprawny.

Bardzo dziękuję wszystkim za udział w spotkaniu oraz za ciekawą i merytoryczną dyskusję.