Display_43_thumb_n

Stanowisko Klubu Poselskiego .Nowoczesna ws. obecnych regulacji dot. szczepionek i praktyki przetargowej MZ

powrót

Klub Poselski .Nowoczesna stoi na stanowisku, że obecne regulacje dot. stosowania szczepień względem dzieci, oraz sposób organizacji szczepień, jak również pozyskiwanie szczepionek na potrzeby szpitali i przychodni jest daleki od właściwego sposobu uregulowania tych kwestii. Głównie z uwagi na dopuszczenie możliwości sprowadzania szczepionek ze źródeł nie gwarantujących najwyższej jakości produktu.

Obecnie znamienne i stale rosnące jest zjawisko zyskiwania popularności postawy antyszczepionkowej u rodziców dzieci w wieku kwalifikujących je na dane zabiegi. Wynika ono z często nagłaśnianych i rzekomo powtarzających się w nieokreślonej liczbie przypadków, szeregu powikłań związanych ze stosowaniem szczepionek. Klub Poselski .Nowoczesna mając na względzie zdrowie i życie małoletnich pacjentów, jak co równie ważne, szanując autonomiczny wybór rodziców, co do sposobu leczenia ich dzieci postuluje:

• Uregulowanie problematyki szczepień pacjentów w taki sposób, by z jednej strony były one domyślnym i standardowym sposobem postępowania zmierzającego do zapobieżenia występowania chorób, przy jednoczesnym pozostawieniu możliwości na wyraźne i stwierdzone pisemnym oświadczeniem rodzica – odstąpienie od stosowania szczepień wobec danego dziecka.

• Obwarowanie procedur pozyskiwania szczepionek do szpitali i przychodni, takimi wymogami co do jakości, by wyeliminować ryzyko podawania szczepionek pochodzących z niepewnych źródeł oraz nieprzebadanych wedle najwyższych europejskich standardów. Przy czym procedury przetargowe winny stawiać za najwyższe kryterium pozyskiwania szczepionek, nie cenę, ale jakość produktu i pewność co do rzetelności dostawcy.

Jednocześnie w związku z pojawiającymi się ostatnio doniesieniami medialnym, dotyczącymi rozstrzygnięcia przetargów na szczepionki na korzyść niepewnych dostawców, przy jednoczesnym kierowaniu się kryterium ceny oraz potencjalnie innymi niejasnymi przesłankami, Klub Poselski .Nowoczesna wyraźnie potępia tego typu praktyki oraz apeluje o niepowielanie tego typu błędów w przyszłości. Zdaniem klubu, działania takie niepotrzebnie wzmacniają postawy nieufności wobec szczepień. Niezależnie jednak od stanowiska obecnych władz w tej sprawie, klub poselski .Nowoczesna zaproponuje nowy, precyzyjny i skuteczny sposób organizacji procedur przetargowych w tym zakresie.