Display_43_thumb_logo1

Stanowisko Klubu Poselskiego .Nowoczesna w sprawie protestu Porozumienia Rezydentów OZZL

powrót

Od wielu lat Polska zmaga się z poważnym problemem niedoboru lekarzy. Zgodnie z danymi, nasz kraj posiada najmniejszą ich liczbę w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców w całej Unii Europejskiej. Co więcej, sytuacja ta w miarę upływu czasu ulega pogorszeniu. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest fakt niegodnych warunków pracy, w tym warunków finansowych, oferowanych młodym lekarzom, którzy ze względu na świetne wykształcenie oraz znajomość języków nie mają trudności ze znalezieniem pracy poza granicami Polski.

W związku z tym, Klub Poselski .Nowoczesna pragnie udzielić swojego wyraźnego wsparcia młodym lekarzom zrzeszonym w Porozumieniu Lekarzy OZZL, którzy po raz pierwszy w zeszłym tygodniu postanowili wyrazić głośny sprzeciw wobec panującej sytuacji.

W kraju, który od 2004 r. jest członkiem Unii Europejskiej, postulat podwyżek w sytuacji zarabiania minimalnej pensji przez pełnoprawnego lekarza, który opiekuje się chorymi w stopniu równym specjaliście, postulat przestrzegania kodeksu pracy, czy uregulowania czasu dyżurów zdają się być absolutnie oczywiste. Tym bardziej zadziwiające jest zachowanie rządzących, którzy w trakcie dotychczasowych rozmów nie tylko nie dali szans na spełnienie oczekiwań protestujących, ale co więcej postawili pod znakiem zapytania nawet te warunki finansowe, które obowiązują obecnie.

Widoczna i jakże jaskrawa pogarda dla uzasadnionych żądań pielęgniarek z Centrum Zdrowia Dziecka, w połączeniu z absolutnym brakiem reakcji na strajk Porozumienia Rezydentów OZZL oraz w perspektywie planowanej rewolucji w państwowej służbie zdrowia w związku z nowelizacją ustawy o działalności leczniczej autorstwa posła klubu PiS Tomasza Latosa, daje poważne podstawy, by przewidywać najgorsze scenariusze nie tylko dla pracowników służby zdrowia, ale co równie istotne, dla pacjentów.

W związku z powyższym jeszcze raz pragniemy zdecydowanie wesprzeć protestujących młodych lekarzy i wezwać Ministerstwo Zdrowia do niezwłocznego rozpoczęcia dialogu z Rezydentami, który nakierowany będzie na możliwie całościowe spełnienie ich racjonalnych i usprawiedliwionych postulatów.