Display_43_thumb_image3

Rozmowa o rozwoju futbolu amerykańskiego w sejmie

powrót

Jeszcze przed wakacjami zaprosiłem na spotkanie reprezentantów wszystkich poznańskich klubów sportowych. W efekcie tych rozmów temat futbolu amerykańskiego zgłosiłem na Komisję Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, by w szerszym gronie zdiagnozować problemy związane z rozwojem tej dyscypliny w Polsce. W minionym tygodniu przedstawiciele klubów, które biorą udział w tych rozgrywkach towarzyszyli mi podczas debaty w sejmie.

To była pierwsza dyskusja poświęcona futbolowi amerykańskiemu w sejmie. Cieszę się, że na posiedzeniu komisji pojawił się Minister Sportu oraz przedstawiciele klubów, które biorą udział w rozgrywkach futbolu amerykańskiego w Polsce.
Choć to w dalszym ciągu mało popularna dyscyplina w Polsce, to trudno przejść obojętnie obok faktu, że istnieje już ponad 70 klubów, które z pełną świadomością dążą do profesjonalizacji i popularyzacji tych rozgrywek. Do osiągnięcia tego celu potrzebny jest jednak związek sportowy, działający prężnie oraz reprezentujący wszystkie zainteresowane strony - od organizatora rozgrywek ligowych, przez kluby uczestniczące w tych zmaganiach, aż po reprezentację krajową.

Wierzę, że nie była to ostatnia debata na temat futbolu amerykańskiego, a jedynie wstęp do poważniejszych rozmów na temat rozwoju tego sportu w naszym kraju. Zwłaszcza w kontekście zbliżających się igrzysk The World Games 2017, których Polska będzie gospodarzem.