Display_43_thumb_img_0076

Pytam ministra o dodatkowe środki na budowę dróg dla Poznania i innych dużych polskich miast

powrót

Miastom na prawach powiatu – w tym także Poznań – zasługują na dodatkowe środki na remonty dróg z Krajowego Funduszu Drogowego. Obecne przepisy im tego nie zapewniają, dlatego złożyłem do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, w której pytam czy rząd dostrzega problem i planuje działania legislacyjne w tym obszarze.

Drogi krajowe, w tym autostrady, finansowane są z Krajowego Funduszu Drogowego. Obecnie polskie prawo wyłącza możliwość finansowania dróg krajowych w miastach na prawach powiatu ze środków KFD i stanowi, iż drogi te finansowane są z budżetów tych miast. To sprawia że 66 największych miast w Polsce – w tym także Poznań – jest pozbawionych środków z tego funduszu. Wyłączenie miasta na prawach powiatu z ogólnego finansowania dróg krajowych przez Krajowy Fundusz Drogowy uszczupla budżety tych miast i narusza interesy ich mieszkańców.

Jako Nowoczesna widzimy potrzebę zmiany prawa w tym obszarze. Jednym z rozwiązań mogłoby być wyodrębnienie z Krajowego Funduszu Drogowego specjalnego funduszu dla miast na prawach powiatu, do którego mogłyby one aplikować o dodatkowe środki na projekty dotyczące inwestycji na drogach krajowych. Zyskałby na tym także Poznań. Za wyodrębnieniem osobnej puli środków dla miast na prawach powiatu od wielu lat opowiada się Związek Miast Polskich oraz Unia Metropolii Polskich - dwie korporacje samorządowe zrzeszające w swoich strukturach miasta na prawach powiatu.

Pomysł wart jest rozważenia, bo w obecnej perspektywie finansowej nie ma już tak dużej puli na projekty drogowe ze środków Unii Europejskiej, jakie przeznaczone były do podziału na tego rodzaju inwestycje w poprzednich latach. Pozyskanie dodatkowego budżetu na remonty dróg dla włodarzy miast będzie więc sporym wyzwaniem. Przy licznych zadaniach, które rządzący delegują obecnie na samorządy, wierzę że w tym konkretnym przypadku pochylą się nad problemem i rozwiążą go na szczeblu centralnym. Na takie przepisy czeka nie tylko Poznań.