Display_43_thumb__mg_6120

Problem dopalaczy wciąż nierozwiązany

powrót

Wakacje od kilku lat są okresem, gdy rośnie liczba przypadków zatrucia dopalaczami. Państwo polskie niestety wciąż jest nieskuteczne w walce z tym zjawiskiem, co zostało przedstawione w raporcie z kontroli NIK.

Uważam, że działania rządu w walce z dopalaczami są niewystarczające. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2016 r. 
w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych wg zapewnień ze strony kierownictwa resortu miało być aktualizowane. Tymczasem dokument ten wciąż jest poddany konsultacjom społecznym, podczas gdy na rynku pojawiły się nowe substancje psychoaktywne, których zakup nie stanowi większego problemu, a ich zażycie może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Zabrakło również porządnie zorganizowanej przedwakacyjnej akcji edukacyjnej skierowanej do młodzieży, która jest grupą szczególnie narażoną na kontakt z tego rodzaju środkami.

Postanowiłem więc złożyć w tej sprawie interpelację do Ministra Zdrowia. Nowoczesna skierowała także wniosek o uzupełnienie porządku obrad 43. Posiedzenia Sejmu RP o informację Rządu w sprawie podjętych działań w zakresie walki z dopalaczami. Niestety Marszałek nie przychylił się do naszej prośby i debata sejmowa się nie odbyła.

Apeluję zatem do rodziców i opiekunów, żeby w wakacje w sposób szczególny zadbali o bezpieczeństwo swoich dzieci. Okres zabawy i odpoczynku sprzyja bowiem podejmowaniu nierozsądnych decyzji.