Display_43_thumb_konfa

Poznański pomysł na ustawę metropolitalną

powrót

Poznańska Nowoczesna opracowała projekt ustawy metropolitalnej. Projekt na najbliższym posiedzeniu trafi do marszałka. W myśl proponowanej ustawy Miasto Poznań, Powiat Poznański i gminy będą mogły utworzyć Poznański Związek Metropolitalny. W ten sposób 140 mln zł rocznie zamiast trafić do budżetu państwa, pozostanie do dyspozycji gmin.

Powołanie Poznańskiego Związku Metropolitalnego spowoduje, że na mocy obowiązującej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 5% podatku dochodowego od osób fizycznych, zebranego na terenie Związku Metropolitalnego zostanie w jego budżecie. Wg szacunków poznańskiej Nowoczesnej to dodatkowe 140 mln złotych, które może być przeznaczone na rozwój gmin, które zdecydują się utworzyć związek.

Utworzenie Poznańskiego Związku Metropolitalnego umożliwi przeniesienie pewnych zadań takich jak transport publiczny, promocja, planowanie przestrzenne, planowanie rozwoju, prowadzenie centrów usług wspólnych, pozyskiwanie inwestorów na poziom Związku Metropolitalnego. To dobry kierunek zmian, bo teraz i tak realizacja tych zadań wykracza poza granice administracyjne gmin.

Co warte podkreślenia, w przeciwieństwie do pozostałych projektów ustaw metropolitalnych propozycja poznańska zakłada, że przystąpienie do Związku będzie autonomiczną decyzją każdego samorządu, a interesy gmin otaczających Poznań zostaną należycie zabezpieczone np. poprzez wprowadzenie odpowiednich mechanizmów głosowania w ramach Poznańskiego Związku Metropolitalnego.

Wierzę, że projekt, który dzisiaj przedstawiliśmy mediom, zostanie pozytywnie zaopiniowany przez Biuro Legislacyjne, zagłosuje za nim sejmowa większość i że Poznań, gminy powiatu poznańskiego, powiat poznański po wejściu w życie tych przepisów skorzystają z możliwości, które ta ustawa im daje. To duże pieniądze. Warto o nie zawalczyć i zainwestować je lokalnie. Pozytywne zmiany mogą zacząć się od Poznania i Wielkopolski.