Display_43_thumb_seniorzy_do_posta

Podsumowanie kadencji na spotkaniu z seniorami

powrót

Dzisiaj w moim biurze poselskim spotkałem się ze wspaniałymi seniorkami i seniorami z Poznania. To była okazja do podsumowania mojej sejmowej działalności, podziękowania im za wszystkie podpowiedzi, które regularnie od nich otrzymywałem i które z powodzeniem pozwoliły mi wypełniać obowiązki posła.

Polityka senioralna zawsze była moim priorytetem, dlatego przez ostatnie cztery lata często spotykałem się z najstarszymi mieszkańcami Poznania. Bardzo ceniłem sobie współpracę z Miejską Radą Seniorów i lokalnymi klubami seniora. To właśnie dzięki rozmowom z osobami z tych instytucji wiedziałem, że trzeba zabiegać o poprawę jakości i dostępności usług medycznych dla osób starszych. W sprawie seniorów interweniowałem u ministra zdrowia kilkukrotnie. Pytałem m.in. o dostępność usług medycznych dla osób w zaawansowanym wieku czy specjalistów z zakresu geriatrii, a także o szkolenia dla kadry medycznej w zakresie opieki nad osobami w podeszłym wieku. Do ministra cyfryzacji skierowałem interpelację, w której pytałem m.in. o podjęte przez resort działania w celu zmniejszenia wykluczenia cyfrowego wśród osób starszych – zwłaszcza w kontekście realizowania przez rząd takich projektów jak e-recepta.

Dwukrotnie w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego zgłaszałem propozycje, które miały zapewnić osobom starszym poczucie bezpieczeństwa. W ramach programu zdalnej opieki samotni mieszkańcy Poznania mieli zostać wyposażeni w urządzenia, dzięki którym właściwe służby mogłyby sprawować nad nimi całodobowy nadzór, a w sytuacjach kryzysowych odpowiednio szybko zareagować. Drugi projekt zakładał utworzenie rotacyjnych poradni dla seniorów, w ramach których osoby starsze mogłyby spokojnie porozmawiać z geriatrą, dietetykiem czy rehabilitantem. Oba pomysły wpisywały się w strategię miasta Poznania, które mając status miasta przyjaznego starzeniu musi rozwijać usługi dostępne dla tej grupy mieszkańców.

Wierzę, że nowo wybrani posłowie będą równie mocno zabiegać o rozwiązania poprawiające jakość życia osób starszych w Polsce. Ufam, że będą otwarci na rozmowę z nimi. Z doświadczenia seniorów warto korzystać.