Display_43_thumb__ac_0553

Pacjent jest najważniejszy. Chcemy wprowadzić ponadstandardowe świadczenie zdrowotne rzeczowe

powrót

Złożyłem w sejmie projekt zmian ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Proponowana nowelizacja to wyjście naprzeciw potrzebom pacjentów, którzy za nieporównywalnie mniejszą cenę uzyskają dostęp do najnowocześniejszych metod leczenia ich schorzeń.

Nowelizacja zakłada przede wszystkim wprowadzenie do polskiego systemu prawnego nowego artykułu, który stanowi o możliwości współfinansowania przez świadczeniobiorców ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych rzeczowych. W myśl przepisów ponadstandardowe świadczenie zdrowotne rzeczowe to świadczenie opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego, współfinansowane częściowo ze środków publicznych oraz w części obejmującej wyroby medyczne współfinansowane ze środków świadczeniobiorcy, udzielane na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Skąd taki pomysł? Pacjenci mają świadomość różnic pomiędzy standardowymi świadczeniami oferowanymi w ramach umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia, a tym, co proponują gabinety prywatne i wielokrotnie dopytują o możliwość choćby częściowego współfinansowania ponadstandardowych świadczeń rzeczowych. Poza tym, współfinansowanie w świetle obowiązujących przepisów już funkcjonuje - dotyczy np. świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki długoterminowej oraz leczenia uzdrowiskowego w zakresie kosztów wyżywienia i zakwaterowania w przypadku pobytu w zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach lecznictwa uzdrowiskowego.

Współfinansowanie ponadstandardowego świadczenia zdrowotnego rzeczowego byłoby zatem kolejnym przypadkiem współfinansowania w polskim systemie ochrony zdrowia, a przy tym pozwoliłby na oszczędzenie znacznych kwot przeznaczanych dzisiaj na leczenie pacjentów. Jest to związane z dużo większą jakością wyrobów, które współfinansowane będą przez świadczeniodawców, a lepsza jakość implantów to szansa na dłuższy okres jego funkcjonowania. Proponowane zmiany w prawie będą miały pozytywne skutki przede wszystkim dla pacjentów poddających się zabiegom z użyciem implantów w takich dziedzinach jak np. ortopedia, okulistyka czy chirurgia naczyniowa.