Display_43_thumb_22255018_874108882738584_762848895873751953_o

Obywatelski monitoring powietrza - czas start!

powrót

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego wspólnie z Joanną Schmidt oraz poznańskimi strukturami Nowoczesnej rozpoczęliśmy akcję informacyjną dot. szkodliwych następstw smogu. W biurach poselskich mieszkańcom udostępniony zostanie czujnik, który wskazuje poziom zanieczyszczenia powietrza w Poznaniu.

W Polsce mamy najwyższe poziomy stężenia pyłów PM10 w UE. Dla przykładu w Wielkiej Brytanii, która swego czasu również była uzależniona od węgla ten sam wskaźnik jest dwukrotnie niższy. Problem nie dotyczy tylko miast przemysłowych, ale całego terytorium Polski – w tym także Poznania. Dlatego po raz kolejny organizujemy ogólnopolską akcję „Obywatelski monitoring powietrza”. Wynika to z naszych przekonań i postulatów zawartych w programie Nowoczesnej, w której akcentujemy m.in potrzebę dywersyfikacji źródeł energii, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do poziomu europejskiego, wspieranie rozwoju miejskich sieci ciepłowniczych czy dopłaty do wymiany pieców i termomodernizacja budynków.

Edukacja i działania prewencyjne

Wzrost stężenia szkodliwych dla organizmu toksyn w powietrzu niesie ze sobą wiele zagrożeń - przede wszystkim zdrowotnych. Smog może powodować zaburzenia układu oddechowego i układu krążenia. W efekcie możemy spodziewać się większej liczby zachorowań na raka. Na toksyczne pyły narażone są przede wszystkim osoby starsze, kobiety w ciąży i dzieci.

Chcąc uniknąć na poznańskich ulicach takich obrazków, jakie na co dzień można zaobserwować np. w Chinach (mieszkańcy spacerujący w maseczkach ochronnych) ważne są działania o charakterze informacyjnym i edukacyjnym. W Poznaniu tego brakuje. W stolicy Wielkopolski działają tylko dwa punkty pomiaru stężenia smogu: na Ogrodach i Ratajach. Dlatego każdego mieszkańca zaniepokojonego jakością powietrza w Poznaniu zapraszam do mojego biura poselskiego - w sekretariacie udostępniony będzie czujnik, za pomocą którego będzie można sprawdzić poziom zanieczyszczenia powietrza w danym dniu.

Nasz wspólny cel

Rolą samorządu, niezależnych instytucji i mediów jest także budowanie wśród mieszkańców świadomości, że codziennymi decyzjami mogą ograniczyć emisję toksycznych substancji. Znaczenie ma np. to czym palimy w piecu. Pozytywne postawy proekologiczne trzeba kształtować od najmłodszych lat, dlatego działaniami o charakterze edukacyjnym powinny zostać objęte już przedszkolaki i uczniowie.

Tak naprawdę wiele zależy od nas. Zadbajmy o nasz Poznań - nikt za nas tego nie zrobi.