Display_43_thumb_fot._krzysztof_bia_osk_rski

Niepotrzebny pośpiech z ustawą o tzw. sieci szpitali

powrót

PiS niczego się nie nauczyło i po oświacie przewraca do góry nogami opiekę zdrowotną wprowadzające ustawę o tzw. sieci szpitali. W ocenie Nowoczesnej w pośpiechu ustalane prawo spowoduje chaos w całym systemie opieki zdrowotnej. Jego konsekwencje odczują głównie pacjenci, dlatego zgłosiliśmy wniosek o przesunięcie wejścia w życie ustawy na 30 września 2018 r.

Projekt ustawy ministra Konstantego Radziwiłła zakłada m.in. ograniczenie roli szpitali monospecjalistycznych, dyskryminuje szpitale niepubliczne, zmienia system finansowania opieki zdrowotnej, a w konsekwencji może doprowadzić do zmniejszenia liczby szpitali, które nie spełnią nowych kryteriów zapisanych w projekcie ustawy.

Nowoczesna stoi na stanowisku, że ustawa o tzw. sieci szpitali ogranicza konstytucyjne prawo każdego Polaka do ochrony zdrowia, dzieli szpitale na lepsze i gorsze, na te które dostaną środki publiczne i na te, które będą ich pozbawione. Bliski termin jej wprowadzenia uniemożliwia samorządom podjęcie jakichkolwiek działań mających na celu zmniejszenie negatywnych skutków tej ustawy, dlatego zgłosiliśmy wniosek o przesunięcie wejścia w życie ustawy na 30 września 2018 r. – tak, aby pacjenci i szpitale mogły przygotować się do nowego sposobu funkcjonowania w systemie. Niestety decyzją większości sejmowej Komisji Zdrowia nasza poprawka do projektu została odrzucona.

fot. Krzysztof Białoskórski (www.sejm.gov.pl)