Display_43_thumb_2

Nie dla zmiany warunków finansowania zabiegów endoprotezoplastyki

powrót

W tym tygodniu złożyłem interpelację w sprawie rozporządzenia regulującego warunki, jakie muszą spełniać oddziały szpitalne, aby mogły realizować świadczenia gwarantowane z zakresu endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego. Wyśrubowane wymogi wchodzą w życie z dniem 1 lipca.

Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1441) wprowadza nowe, kontrowersyjne kryteria, które muszą spełniać oddziały ortopedyczne, aby móc podpisać umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o realizacji świadczeń endoprotezoplastyki wspomnianych stawów. Aby otrzymać kontrakt wymagane będzie bowiem udokumentowanie wykonanych wcześniej takich zabiegów w liczbie 75 dla całkowitej endoprotezoplastyki stawu biodrowego, 50 dla endoprotezoplastyki stawu kolanowego i 30 dla zabiegu wymiany endoprotezy.

Większość oddziałów w Polsce nie spełnia tych warunków. Istnieje więc zagrożenie, że w najgorszym wypadku, NFZ wypowie zawarte już umowy, a w najlepszym, po zakończeniu obecnych kontraktów, nie zostaną zawarte nowe. Wprowadzone przepisy są również niesprawiedliwe dla nowopowstających oddziałów ortopedycznych, które nie będą miały możliwości podpisania umowy o realizację świadczeń gwarantowanych, nawet jeżeli będą dysponowały najnowszym sprzętem i najlepszą kadrą lekarską.

Nie ulega wątpliwości, że to realne zagrożenie dla bezpieczeństwa realizacji świadczeń z zakresu endoprotezoplastyki, dlatego zapytałem Ministra Zdrowia w jaki sposób resort, którym kieruje zamierza reagować na kryzysowe sytuacje. Uważam, że priorytetem dla nas wszystkich powinna być teraz jak najszybsza rewizja kuriozalnych przepisów i zapewnienie ciągłości realizacji świadczeń.