Display_43_thumb_seniorzy

Mój komentarz do programu "75 plus"

powrót

Jestem lekarzem i jako członek klubu poselskiego .Nowoczesna problemy ludzi w podeszłym wieku uznaje za priorytetowe i ważne. Dotychczas rząd Prawa i Sprawiedliwości traktował tę, jakże liczną, grupę społeczną bardzo powierzchownie. „Dobra zmiana” miała nadejść wraz z wprowadzeniem programu „75 plus”, jednak i tutaj nie jest tak, jakbyśmy sobie wszyscy tego życzyli.

Oczywiście, sama idea ułatwienia dostępu seniorom do leków jest słuszna, jednak jej realizacja w kształcie zaproponowanym przez rządzących pozostawia wiele do życzenia. Pani Premier podczas swojego expose obiecywała, że wszystkie leki dla seniorów będą refundowane. Niestety, powtarza się sytuacja z programu „500 plus”, gdzie pierwsze dziecko okazało się nie być „każdym”, w efekcie czego wiele osób poczuło się oszukanych. Leki refundowane pochodzą ze specjalnej listy przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia, która moim zdaniem jest dziurawa, o czym może świadczyć umieszczenie na niej tylko jednego leku przeciwbólowego.

Szkoda, że proponowany projekt – choć w zamierzeniach dobry - nie rozwiązuje kluczowych problemów osób w podeszłym wieku, które na co dzień zmagają się z wieloma trudnościami. Każdy rząd, w obliczu demograficznych zmian, powinien ze szczególną troską dbać o osoby starsze. Polscy seniorzy potrzebują realnego wsparcia, a nie tylko półśrodków, jakie proponuje nasz rząd.