Display_43_thumb__mg_2940

Konwencja Programowa dotycząca ochrony zdrowia w Sejmie

powrót

W miniony weekend uczestniczyłem w konwencji programowej poświęconej polskiemu systemowi ochrony zdrowia, której organizatorem była sieć ekspercka "Lepsza Polska".

Była to pierwsza konwencja, podczas której w gronie posłów, lekarzy i menadżerów ochrony zdrowia rozmawialiśmy o najważniejszych problemach obecnego systemu. Pomimo rozpoznanej przyczyny w postaci skrajnego niedofinansowania systemu kolejne rządy nie decydowały się na realne zwiększenie nakładów na system ochrony zdrowia, które pozwoliłoby zapobiec odpływowi tak potrzebnej w naszym kraju kadry medycznej. Tylko wzrost pensji może pomóc poprawić dostęp pacjentom do lekarzy.

W toku dyskusji uznaliśmy także, że reforma systemu ochrony zdrowia w Polsce powinna opierać się na dwóch założeniach. Pierwsze to konstytucyjny obowiązek bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. Drugie to opracowanie modelu ochrony zdrowia, który byłby projektem ponadpartyjnym, w tym stworzenie takich zabezpieczeń, które uniemożliwią dokonywanie w nim zmian na doraźne potrzeby polityczne.

Sporo czasu poświęciliśmy także na dyskusję poświęconą znaczenia profilaktyki. Emocje wzbudziły propozycje uzależnienie wysokości składki zdrowotnej od wykonywania regularnych badań. To z jednej strony wykształci u pacjentów nawyk kontroli stanu swojego zdrowia, ale także pozwoli obniżyć koszty ponoszone przez budżet państwa.

Kolejne spotkania poświęcone naszym pomysłom na organizację systemu ochrony zdrowia odbędą się w Wielkopolsce. Już teraz Państwa serdecznie na nie zapraszam.