Display_43_thumb_doposta

Konsultacje ws. sytuacji prawnej dietetyków w Polsce

powrót

Dietetyka jest niezaprzeczalnie jedną z najbardziej niedocenianych przez lata dziedzin z zakresu nauk medycznych. Powoli się to jednak zmienia. Coraz więcej osób dostrzega bowiem, że dietetyka ma kluczową rolę w leczeniu np. chorób cywilizacyjnych.

Na fali popularności zdrowego stylu życia pojawiło się wiele poradni i specjalistów udzielających porad z zakresu dietetyki bez odpowiedniego przygotowania merytorycznego. Jednocześnie wykonywanie zawodu dietetyka w większości krajów Unii Europejskiej podlega różnym regulacjom – na szczeblu ustawy lub aktów wykonawczych. Przepisy te określają w szczególności system kształcenia dietetyków oraz zakres ich uprawnień zawodowych. W Polsce brakuje aktu prawnego, który normowałby sytuacje dietetyków.

W celu wypracowania podstaw do rozwiązań prawnych, które należałoby implementować do polskiego porządku prawnego zorganizowałem w biurze poselskim konsultacje z przedstawicielami uczelni wyższych, którzy na co dzień kształcą studentów w tej dziedzinie oraz urzędnikami, którzy widzą potrzebę wykorzystania wiedzy dietetyków w programach zdrowotnych realizowanych przez miejskie jednostki.

W trakcie spotkania zgodziliśmy się co do kwestii konieczności uregulowania sytuacji prawnej dietetyków, określenia jednolitych zasad kształcenia oraz weryfikacji zdobytej podczas studiów i praktyk wiedzy.

Będę zabiegał o organizację spotkania poświęconego sytuacji prawnej dietetyków w Sejmie, aby mogli wziąć w nim udział przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji pacjenckich i posłowie reprezentujący różne opcje polityczne. Wierzę, że podobnie jak przypadku ustawy o zawodzie fizjoterapeuty uda nam się wypracować dobre rozwiązania prawne. Z myślą o pacjentach.