Display_43_thumb_interpelacja_rio1

Jaka będzie przyszłość Regionalnych Izb Obrachunkowych? Czy dotknie je "dobra zmiana"?

powrót

Złożyłem interpelację w sprawie nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. W myśl tej nowelizacji władza centralna uzyska realne narzędzie do opiniowania i pośredniego wpływania na inwestycje realizowane przez samorządy.

Projekt de facto zakłada, że izby obrachunkowe będą miały za zadanie oceniać racjonalność inwestycji samorządowych. Zmienić ma się również sposób wyboru prezesów regionalnych izb obrachunkowych. Obecnie konkurs na to stanowisko przeprowadzany jest przez kolegium izby obrachunkowej. Zgodnie z nowymi przepisami decydować będzie komisja konkursowa powoływana przez Prezesa Rady Ministrów. Istnieje więc poważne zagrożenie,że izby staną się elementem realizowania polityki rządu. Władza centralna uzyska realne narzędzie do opiniowania i pośredniego wpływania na inwestycje realizowane przez samorządy.

Jednym z głównych postulatów Nowoczesnej jest wzmocnienie pozycji samorządów. Uważamy, że lokalne społeczności lepiej znają swoje potrzeby, niż politycy urzędujący w Warszawie. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość podąża w
odwrotnym kierunku. Próbuje ograniczać kompetencje samorządów i zwiększać nadzór nad działaniami władz lokalnych. Zmiany w izbach obrachunkowych są tego kolejnym dowodem.

W związku z podejrzeniami, że proponowane przepisy mogą ograniczać samorządność skierowałem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji interpelację, w której dopytuję o przyczyny zmian w ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych.