Display_43_thumb_marek

Interpelacja w sprawie zmian w kierownictwie Poltransplantu

powrót

Zaskoczony zmianami na stanowisku dyrektora Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant" złożyłem interpelację do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła, w której dopytuję o przyczyny tak nagłego odwołania prof. Romana Danielewicza.

Transplantologia to ważna dziedzina medycyny. Choć w Polsce liczba oczekujących na zabieg pacjentów wciąż jest duża, a lekarze zmagają się z niedoborem potrzebnych do przeszczepu narządów, to świadomość o możliwości bycia dawcą rośnie. Nie ulega wątpliwości, że dużą rolę w budowaniu świadomości o transplantacji i kształtowaniu pozytywnych postaw potencjalnych dawców odegrało i wciąż odgrywa Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant”.

Z niepokojem przyjąłem informację o zmianach w kierownictwie tej jednostki. Sytuacja ta jest tym bardziej zaskakująca, że jeszcze niedawno, podczas uroczystości 20-lecia "Poltransplantu", wiceminister Katarzyna Głowala złożyła na ręce m.in. prof. Romana Danielewicza podziękowania od Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła za ogromny wkład w budowę i rozwój transplantologii w Polsce. Co się zatem stało, że ministerstwo zmieniło zdanie?