Display_43_thumb_unspecified

Interpelacja w sprawie wyceny procedur znieczulania

powrót

To niedopuszczalne, aby tak ważna procedura, jak znieczulenie przy zabiegach i diagnostyce, była wyceniania przez NFZ na zero złotych. Działanie, które wymaga specjalistycznej wiedzy anestezjologa, aparatury i leków nie powinno być pomijane w refundacji kosztów. Dlatego w kolejnej interpelacji pytam Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła o wyceny procedur znieczulenia.

Finansowanie placówek medycznych w głównej mierze opiera się na systemie wyceny punktowej procedur medycznych. Nie ulega wątpliwości, że wiele z nich jest wycenionych zbyt nisko, w związku z czym koszt materiałów i pracy ludzkiej nie jest całkowicie pokryty. Jednakże, według mnie niedopuszczalne jest, aby niektóre procedury leczenia pacjentów były wyceniane przez NFZ na zero złotych. Ma to miejsce w przypadku procedury znieczulenia stosowanej do wszystkich zabiegów i badań diagnostycznych.

Wierzę, że interpelacja rozpocznie dyskusję nad systemem wyceny procedur medycznych. Jestem zdania, że działania, które wymagają specjalistycznej wiedzy anestezjologa, aparatury i leków nie powinno być pomijane w refundacji kosztów.