Display_43_thumb_seniorzy

Interpelacja w sprawie w systemu opieki geriatrycznej

powrót

W trosce o zdrowie i potrzeby seniorów staram się regularnie spotykać z przedstawicielami tego środowiska. W ostatnim spotkaniu udział wzięli również lekarze geriatrzy, dzięki czemu mogliśmy poruszyć jeden z największych problemów, jakim jest system opieki zdrowotnej nad coraz liczniejszą i jednocześnie najbardziej zasłużoną grupą społeczną, jaką są seniorzy.

Wyciągając wnioski po spotkaniu postanowiłem wystosować interpelację do obecnego Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła, w której poruszyłem problem aktualizacji wyceny punktowej procedur medycznych oraz wprowadzenie elementów całościowej oceny geriatrycznej, co z pewnością miałoby przełożenie na polepszenie jakości opieki medycznej nad seniorami. Dodatkowo poruszyłem temat zaleceń dotyczących opieki geriatrycznej wypracowanych przez zespół powołany jeszcze podczas pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Liczę, że Minister Zdrowia odpowie na moje pytania w sposób wyczerpujący, ponieważ pozwoliłoby to na prowadzenie racjonalnej, a przede wszystkim przewidywalnej polityki zdrowotnej w zakresie geriatrii.