Display_43_thumb_farmaceuci

Dyskusja o zmianach w Prawie farmaceutycznym

powrót

W swojej pracy parlamentarnej staram się skupiać na najbliższej mojemu sercu tematyce, czyli ochronie zdrowia. System ten składa się z bardzo wielu aspektów - zaczynając od profilaktyki, przez leczenie, aż po rynek farmaceutyczny. W związku z planowanymi zmianami w ustawie Prawo farmaceutyczne zaprosiłem na spotkanie przedstawicieli tej branży, ale także samorządu aptekarzy, by w szerszym gronie podyskutować o rządowej nowelizacji.

Dzięki obecności przedstawicieli wielu podmiotów odgrywających kluczową rolę na rynku farmaceutycznym, a przy tym reprezentujących odrębne punkty widzenia, miałem okazję poznać opinie gości nie tylko w zakresie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne, ale również dokonać wspólnie oceny funkcjonowania branży aptekarskiej w Polsce.

Wszyscy zgodziliśmy się, że wprowadzane zmiany powinny przede wszystkim zapewniać poprawę jakości obsługi pacjentów. W Polsce - tak jak na całym świecie - przepisy regulujące funkcjonowanie rynku farmaceutycznego muszą być wyjątkowo precyzyjne. Niemniej regulacje powinny być skonstruowane w taki sposób, by nie dopuszczać do nadmiernej koncentracji rynku, ale jednocześnie nie ograniczać możliwości rozwoju mniejszym sieciom.

Motorem zmian w prawie nie może być jednak niemożność egzekwowania obowiązujących przepisów. Jeśli instytucje odpowiedzialne za kontrolę przestrzegania norm nie wywiązują się prawidłowo ze swoich zadań, to w pierwszej kolejności należałoby się zastanowić nad zmianą ich funkcjonowania. Szukajmy rozwiązania istniejących problemów, a potem dopiero starajmy się usprawnić system.