Display_43_thumb_pacjetn_986

Dla NFZ seniorzy nie istnieją

powrót

Głównym wątkiem podnoszonym przy okazji dyskusji na temat starzejącego się społeczeństwa jest obecnie system emerytalny, któremu grozi załamanie. To niewątpliwie ważna kwestia dla przyszłych pokoleń, ale istnieje co najmniej jeden równie ważny wątek i to aktualny już, w tym momencie – a mianowicie kompleksowa opieka medyczna dla osób starszych, czyli gałąź medycyny zwana geriatrią.

Obecnie osoby starsze stanowią niemal 15% populacji, a według szacunków GUS, za 20 lat, osób powyżej 65 roku życia, będzie w naszym społeczeństwie ponad 23%. Stale wzrasta też liczba osób, które przeżywają ponad 80 lat, czyli osiągają tzw. późną starość. Organizm osób starszych choruje inaczej – najczęściej zapadają one na więcej niż jedną chorobę jednocześnie, znacznie gorzej radzą sobie z powrotem do zdrowia, stan fizyczny wyjątkowo mocno sprzężony jest z psychiką pacjenta, a opieka pohospitalizacyjna ma ogromne znaczenie dla stanu zdrowia. Długie terminy oczekiwania na zabiegi, poważne problemy z dostępem do rehabilitacji, niewielka liczba miejsc zapewniających całodobową opiekę nad osobami starszymi – to wszystko składa się na bardzo trudną sytuację seniorów. Kompleksowe leczenie zaordynowane przez odpowiednio przygotowaną osobę przynosi kilkukrotnie lepsze efekty, dlatego dostęp do opieki lekarzy specjalistów w dziedzinie geriatrii i całego systemu leczenia osób starszych jest tak istotny dla seniorów, ale też dla całego społeczeństwa.


Tym ważkim tematem zajęła się w pierwszym kwartale bieżącego roku Najwyższa Izba Kontroli. Wnioski z przeprowadzonej kontroli są bardzo alarmujące, odpowiednie działania trzeba podjąć szybko! Przede wszystkim wykazano brak odpowiednich procedur postępowania względem osób starszych w służbie zdrowia – geriatrii nie ma w obowiązkowym programie kształcenia lekarzy w Polsce. Osoby w starszym wieku są leczone tak samo, jak osoby w wieku średnim i z każdą dolegliwością muszą udać się do innego specjalisty, który leczy tylko we własnym zakresie, a nikt nie spojrzy na stan zdrowia starszego pacjenta całościowo.


W naszym kraju dramatycznie brakuje lekarzy geriatrów, specjalistycznych poradni i oddziałów. Główną i pierwszą przeszkodą na drodze do zmiany tej sytuacji jest metoda rozliczania z NFZ, która zakłada finansowanie leczenia tylko jednej choroby! Co jest nieracjonalne, bo z analizy przeprowadzonej przez NIK jasno wynika, że osoby starsze leczone przez geriatrów, a więc zaopiekowane w całościowym wymiarze, nie tylko lepiej funkcjonują, ale ich leczenie jest znacznie tańsze! Tymczasem są województwa, w których w połowie 2014 roku nie było żadnego, albo było zaledwie kilku lekarzy geriatrów.


„Standardy postępowania w opiece geriatrycznej” zostały opracowane w 2007 roku, ale do teraz nie stały się obowiązującym prawem. Trzeba to jak najszybciej zmienić i nie zwlekać z budową systemu opieki nad osobami starszymi. Wnioski z raportu, który mogą Państwo znaleźć na stronie NIK, nie pozostawiają złudzeń – jest to jeden z najpilniejszych dla nas tematów. Ale także pokazują jasno, że budowa systemu opieki nas osobami starszymi jest nie tylko korzyścią dla seniorów i ich rodzin, ale przyniesie realne oszczędności.