Display_43_thumb_sam_0328

Czy Poznań nadal stawia na sport? Diagnoza potrzeb środowiska sportowego

powrót

W swojej pracy parlamentarnej, oprócz spraw związanych z aktywizacją seniorów i systemem opieki zdrowotnej w Polsce, zajmuję się sportem i rekreacją. W ubiegłym tygodniu spotkałem się z przedstawicielami poznańskich klubów sportowych, by szczerze porozmawiać o problemach, które napotykają w swojej codziennej pracy.

Cieszę się, że moje zaproszenie spotkało się z zainteresowaniem poznańskiego środowiska sportowego. Mam nadzieję, że dzięki regularnym spotkaniom wspólnie zdiagnozujemy potrzeby klubów sportowych i wypracujemy tematy, które mogą być przedmiotem debaty podczas Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w drugim półroczu.

W czwartkowym spotkaniu wzięły udział osoby reprezentujące różne dyscypliny, co w efekcie sprzyjało ciekawej i merytorycznej dyskusji. Chciałbym, by moi goście wzięli udział w obradach komisji, podczas których będziemy rozmawiać o zmianach w przepisach mających na celu m.in. poprawę finansowania sportu czy szkolenia młodzieży.

W trakcie rozmowy poruszyliśmy także temat infrastruktury sportowej, której stan często uniemożliwia kontynuowanie treningów lub której utrzymanie jest dla lokalnych klubów poważnym obciążeniem finansowym. Smutne, że w Poznaniu – mieście z ogromnymi tradycjami sportowymi, przestaliśmy w pełni wykorzystywać ten potencjał i że budowanie wizerunku silnego ośrodka sportowego w kraju, w którym jednakowo rozwijane są różne dyscypliny, idzie nam coraz trudniej.